Бібліографія

 • Українські взори XVIII-го віку. Вип. 1-й. Року 1909-го. ( копія)
 • Украинськіе узоры XVIII века. Издание Киевскаго кустарнаго общества. Выпускъ II-й. 1912 ( копія)

 • Панчеко Л.М. Вишивання, Видавництво "Технiка" (копія - закрито)
 • Ксенія Колотило.Альбом/Авт.-упорядник Д.І.Богданова - К:Мистецтво, 1992. - 160c.:іл.
  ISBN 5-7715-0632-X
 • Гасюк О.О., Степан М.Г. Художнє вишивання. Альбом - К:Вища школа, 1982.
 • "Домоводство", розділ "Ручне вишивання"
 • "Візерунки від Світлани" - Київ, 1994. Віддруковано на київській нотній ф-ці.
 • К.І.Матейко. Український народний одяг. - К:Наукова думка, 1977
 • Загородня-Ткачук О. "Узори, повернуті в Україну" - Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1996.